Har förmaksflimmer sedan 12 år. Behandlas med Waran och Seloken. Jag får kraftiga svettningar vid värme (kvalmighet), (lätt) fysisk ansträngning tex gång i normaltempo, stress, varm mat etc. eller en kombination av dessa. Beror det av flimret?

Svar

Det är inte farligt att anstränga sig vid förmaksflimmer, däremot kan orken vara sämre då. Det kan vara så att du inte mår bra med behandling i form av betablockerare t.ex Bisoprolol. En ganska vanlig biverkning är trötthet och orkeslöshet. Däremot är det en vanlig och ofta effektiv medicin mot förmaksflimmer. Prata med din behandlande läkare om du kan prova någon annan medicin mot förmaksflimmer, p.g.a misstänkt biverkning mot betablockerare.