Är det vanligt förekommande att man får bensvullnad bilateralt upp till ljumskarna om man har drabbats av förmaksflimmer? Måste man medicineras livet ut för detta?

Svar

Det är inte vanligt med bensvullnad till ljumskarna vid förmaksflimmer. Flimmer kan dock leda till hjärtsviktssymtom dels då förmaken inte längre pumpar blodet effektivt till kamrarna vilket påverkar hjärtminutvolymen negativt. Dels kan hjärtfrekvensen hos enstaka patienter vara konstant hög vid flimmer vilket kan leda till nedsatt pumpförmåga i hjärtat. Om hjärtfunktionen redan är nedsatt utan förmaksflimmer, till exempel efter en hjärtinfarkt, kan förmaksflimret vara ”droppen som får bägaren att rinna över” dvs utlösa hjärtsviktssymtom. Om hjärtsvikt utvecklas på grund av förmaksflimmer är det nog vanligast med symtom som nedsatt ork och andfåddhet (så kallad vänstersvikt). Ibland kan symtom även uppstå i form av bensvullnad, vätska i lungsäck och vätska i magen (så kallad högersvikt). Om symtom på högersvikt uppträder isolerat skulle jag som läkare även fundera på alternativa orsaker än flimmer. För att utreda dessa saker är det viktigt att: 1. fastställa att förmaksflimmer föreligger och hur snabb pulsen är i vila och under ansträngning 2. utreda om hjärtsvikt föreligger (eller om bensvullnaden beror på något annat). För att säkerställa hjärtsviktsdiagnos är ultraljudsundersökning (ekokardiografi) av stort värde. Även vissa blodprover (proBNP) kan hjälpa till vid denna diagnostik. Dessa saker bör du få hjälp med att klarlägga hos din läkare (om det inte redan är gjort).