Jag har sedan ett år förmaksfladder/flimmer. Har dock ingen känning av det. Tar Waran mot detta. Hjärtat slår ibland oregelbundet men med normal puls. Behövs dessutom någon hjärtmedicin, som en hjärtsköterska tycker, och på vilket sätt skulle den hjälpa? Mitt hjärta är bra.

Svar:

Det är inte alls säkert att du behöver någon hjärtmedicin på grund av ditt flimmer. Om pulsen inte är särskilt förhöjd i vila eller arbete behövs inte alltid något bromsande läkemedel. Då risken för flimmer ökar vid annan samtidig hjärt-kärl sjukdom är det viktigt att du kontrollerar blodtryck, blodsocker, blodfetter etc. Här kan ibland läkemedel behövas och då i kombination med livsstilsåtgärder. Hör gärna med hjärtsköterskan ifråga (eller din behandlande läkare) vilket läkemedel som avsågs, och varför!