Jag har haft hjärtflimmer två gånger i livet. En gång för tre månader sedan, det varade ungefär tre minuter. För en vecka sedan hade jag det igen och det varade i två minuter. Är detta något som jag behöver oroa mig för? Jag är 71 år, har aldrig varit sjuk och tränar regelbundet.

Svar

Förekomst av förmaksflimmer ökar med åldern. Det är en vanlig sjukdom i hög ålder, då man främst drabbas av permanent förmaksflimmer. Vid mycket sporadiska och kortvariga attacker av förmaksflimmer behövs ingen behandling, och detta påverkar inte hjärtats funktion. Har man däremot i en ålder över 70 år täta attacker, som är ihållande i timmar, behövs ett skydd mot blodproppar i form av Waran eller Trombyl.