Har konstaterats ha förmaksflimmer och har fått betablockerare o Waran. Enligt vad jag förstått av det jag läst är det i mitt fall tveksamt med waran. Har inte haft infarkt, har lågt blodtryck, är 60 år med god kondition. Wasalopp, långlopp, skridsko skidor är aktiv orienterare och tränar 3- 4 gånger i veckan. Nu går det inte att träna. Pulsen är omöjlig att få upp och jag blir omedelbart trött. Är dessutom låst av waranprov springer på vårdcentraler för provtagningar och måste stressa o pyssla med arbetschemat. Mår avsevärt sämre än när jag hade förmaksflimmer! Har blivit abnormt trött o sover mycket. Har dessutom börjat få ont i hjärttakten. Vad händer om jag avbryter behandlingen? Kan jag självmedicinera med Albyl eller liknande?

Svar

Vid förmaksflimmer finns skäl att behandla med Waran som blodförtunnande medel om det samtidigt föreligger andra riskfaktorer för blodproppsbildning såsom nedsatt pumpförmåga i hjärtat, sockersjuka, högt blodtryck, hög ålder (över 75 år) samt om man tidigare drabbats av stroke. Även andra riskfaktorer finns vilka man ibland behöver ta hänsyn till. Om du inte har någon av dessa uppräknade riskfaktorer kan man överväga att helt avstå blodförtunnande medicin eller att behandla med låg dos acetylsalicylsyra (t ex Trombyl). Behandling med betablockerare kan ge upphov till flera av de symtom du beskriver såsom trötthet och utebliven pulsstegring vid ansträngning. Att du får ont i hjärttrakten är dock inte säkert relaterat till betablockad och kan utgöra tidiga symtom på kranskärlssjukdom (angina pectoris). Du bör kontakta din läkare för att beskriva dina besvär från hjärttrakten, men också diskutera såväl behandlingen med betablockad som Waran. Syftet med att behandla ditt flimmer med betablockerare är ju att du ska må bättre, inte sämre!