Har läst att man kan behandla hjärtflimmer med sk Up Side Downbänk där man hänger något bak-/nedåtlutad en viss tid. Stämmer detta? och i så fall för vilken typ av patient/åkomma? Under hur lång tid?

Svar

Presenterades för en del år sedan. Skulle kunna få en förmaksflimmerepisod att upphöra. Dåligt underbyggt och har försvunnit i passande glömska.