Tar trombyl 75 mg på morgonen och en dos(3st) Waran på kvällen . PK värde pendlar mellan 2,1 och 2,8. Har förmaksflimmer. Är inte det kaka på kaka med både Trombyl och Waran ??

Svar

Som regel bör Trombyl (acetylsalicylsyra) och Waran inte kombineras pga ökad blödningsrisk. Vissa undantag finns, t ex flimmerpatienter som drabbas av hjärtinfarkt och genomgår ballongsprängning, där kombinationer av blodförtunnande läkemedel kan ges under begränsad tid. Du bör diskutera din medicinering med din ansvarige läkare.