Har konstaterat förmaksflimmer. Har svimningsepisoder och får nu Sotalol och Trombyl. Kan detta hjälpa/avstyra svimningsepisoderna ?

Svar

Inte helt lätt att svara på. Episoder med svimning i kombination med vissa läkemedel som t.ex. Sotalol bör föranleda kontakt med behandlande läkare p.g.a. risken för läkemedelsutlöst rytmrubbning, som kan ge upphov till svimning.