Bör jag be om Waran?

Svar

Inför en flimmerablation måste du ha förbehandling med Waran någon månad innan, och ungefär 6 månader efter. Detta för att minimera risken för blodproppsbildning under och efter ablationen.