Äter 100mg Seloken soc 80 mg Diovan och 160 mg Trombyl dagligen, trots

Svar

Det låter på din beskrivning av dina symtom som att du drabbas av polyuri (kraftig urinproduktion) vid förmaksflimmer. Detta är ganska vanligt vid hjärtklappning och beror på ett komplext system av hormon- och nervstimulering. Enkelt uttryckt kan man säga att kroppen tror att blodvolymen är för stor då hjärtat slår snabbt. Det blir också ett snabbare blodflöde genom njurarna. Detta gör tillsammans att mer vätska från blodet filtreras till urin i njurarna. Detta gör att man får kissa mer än normalt. Det låter på din beskrivning att du känner smärta från njurarna, som sitter på var sin sida i nedre delen av ryggan. Det är inte normalt att få smärta vid ökad belastning av njurarna, så detta är något du bör kolla upp med din behandlande läkare. Att du får huvudvärk dagen efter en sådan attack beror helt enkelt på vätskebrist på grund av att mycket vätska förlorats med urinen. Vad gäller din medicinering mot förmaksflimmer, så verkar den inte optimal då du har besvär ganska ofta. Kanske det är dags att prova något annat läkemedel, som är mer effektivt för att förebygga förmaksflimmer, eller så kan det vara aktuellt att göra en flimmerablation. Jag tycker du ska diskutera detta med Din behandlande läkare.