Får flimmer flera gånger i veckan, kan sitta i mer än ett dygn. Behandlas för högt blodtryck med tre olika mediciner. När jag känner att jag får flimmer brukar jag ta en Seloken 50 mg för att lätta på besväret. Tar mitt eget blodtryck med en mätare som då kan visa sys 80 dias 60 och en puls som varierar från 50 till 140 inom någon minut. Har fått en ablationsbehandling i oktober som hjälpt på så sätt att flimret inte är lika jobbigt det var tidigare då jag blev inlagd på hjärtkliniken flera gånger i början av 2010. Har förstått att jag haft flimmer sedan 1995 så jag började behandlas mot högt blodtryck. Min fråga är om jag bör få en elkonvertering eller en ny ablation eller om det finns bra mediciner som kan hjälpa istället. Tambocor fungerade inte så bra på mig.

Svar

Återfall i flimmer efter genomförd flimmerablation motiverar i regel till ett andra ingrepp för att därigenom nå ett så optimalt resultat som möjligt.