Mitt flimmer kommer 1-2 ggr per dag och försvinner av sig själv.

Svar

Det finns olika former av förmaksflimmer. Paroxysmalt förmaksflimmer uppträder bara i attacker, som alltid stannar av sig självt, och kan vara från några minuter upp till många timmar. Däremellan har man normal hjärtrytm. Ibland kan man drabbas av en flimmerattack som inte går över av sig själv, utan måste brytas med hjälp av läkemedel eller elkonvertering, och det kallas då persisterande förmaksflimmer. Har man ihållande förmaksflimmer, då elkonvertering inte är aktuellt eller lyckas bryta förmaksflimret, kallas det permanent förmaksflimmer. Förmaksflimmer kan utlösas av olika saker, ibland fysisk ansträngning.