Finns det något samband mellan intag av ASA (trombyl 167 mg), eventuellt också atenolol och s.k. våt makuladegeneration, som ju består i inväxt av blodkärl mellan retina och ögonbotten. Jag har tagit trombyl 167 mg/dag och atenolol 50 mg/dag i tjugo års tid och visar tecken som kan tydas på begynnande våt makuladegeneration. Jag har tid hos ögonläkare mot slutet av oktober, och kommer då också att nämna denna medicinkonsumtion.

Svar

Inga läkemedel kan orsaka någon typ av makuladegeneration, inte heller ASA eller betablockerare. De främsta riskfaktorer för att utveckla ögonsjukdomen är hög ålder, rökning samt en ärftlighet av sjukdomen. Om man har utvecklat sjukdomen i ett öga, finns en ökad risk för att även det andra ögat drabbas av samma sak. Den exakta orsaken till kärlnybildningen vid våt makuladegeneration är okänd.