Är det vanligt bland elitidrottare att man kan få arytmier eller sk flimmer?

Svar

Det finns ganska lite information kring denna fråga. Det har påståtts, lite oklart hur välunderbyggt det är, att elitidrottare skulle ha en lite ökad risk att kunna få förmaksflimmer. Övriga rytmrubbningar är inte vad man vet vanligare hos idrottare än hos andra däremot kan det vara så att personer som ofta pressar sig maximalt fysiskt upplever även annars obetydliga störningar i den normala hjärtrytmen med än andra gör.