Jag är en 28-årig tjej som senaste 2 åren haft besvär med extraslag samt hjärtrusningar. Eftersom jag har haft mycket omkring mig den perioden på det psykiska planet så har både jag och läkare trott att det berott på just det. Har inte fått en diagnos men har varit inne många gånger o då har det gett utslag på EKG. Fick då betablockerare som behandling som jag blir mycket trött av. Har även gjort bandspelar- EKG men utan resultat. Får de här besvären oavsett vilken tid på dygnet det är samt oavsett om jag anstränger mig eller inte. Jag föddes med blåsljud på hjärtat och detta konstaterades även vid ett ultraljud som gjordes -00. Min syster behandlades för en dold WPW i november -06 och har numera inga hjärtrusningar, endast extraslag. Min fråga är: Kan jag lida av samma syndrom som min syster?

Svar

Det skulle kunna vara samma problem men beskrivningen låter mer som extraslag. Enda sättet att komma vidare är att försöka få tillstånd en EKG-registrering under typiska symtom t.ex. med hjälp av s.k. bandspelar-EKG eller event-recorder. Något att diksutera med behandlande läkare.