Har konstaterat förmaksflimmer sedan -07, Äter emconcor 2.5 dagl, coaprovel 300, zocord 40, ezetrol 10,imdur 30, levaxin 150/100, waran särskild ord. Sedan 1 dygn oregelbunden rytm med uppehåll, blir yr. Är 81år.

Svar

Jag tycker att Du ska kontakta Din behandlande läkare snarast, då det Du beskriver med uppehåll i hjärtrytmen och yrsel kan vara tecken på att hjärtats förmåga att överleda signaler från förmaket till kammaren har försämrats. Detta kan i värsta fall orsaka plötslig svimning om uppehållen blir för långa. Det kan vara så att det räcker att ändra Dina doser av pulssänkande läkemedel, annars kan det behövas en pacemaker för att stabilisera hjärtrytmen. Detta behöver utvärderas av en läkare, och EKG och vissa blodprover behöver kontrolleras. Om Dina besvär plötsligt blir värre, t.ex. svimningskänsla, tryck över bröstet eller andnöd ska Du ringa 112 för att snabbt komma under övervakning och vård.