Sonen,43 år har epilepsi sedan barndomen. Han äter fyra olika ep.mediciner och en femte Vimpat. Efter att ha ätit Vimpat i omkr. åtta veckor drabbades han av blodtrycksfall, hög puls och hjärtflimmer. Sedan en månad äter han tre olika ”hjärtmediciner”. Fråga; Kan det vara Vimpat, som orsakat detta stora hjärtproblem?

Svar

Vimpat är ett läkemedel mot epilepsi som påverkar så kallade natriumkanaler. Sådana kanaler finns också i hjärtat, varför effekter av Vimpat på hjärtats rytm inte kan uteslutas. Jag rekommenderar att Du kontaktar ansvarig läkare som ordinerat Vimpat (alternativt ansvarig kardiolog)och gör denne uppmärksam på de hjärtproblem som inträffat.