Jag har sedan 20-års åldern haft besvär med tillfälliga hjärtrusningar efter ett hårt träningspass. Gjort hjärtröntgen och arbetsekg. Visade inget. Har inte haft något större besvär av det även om det är otäckt när det sker. Är snart 40 år och har under hösten haft tätare ”flimmer”. Hjärtat ca 10-20 sek varje gång. Har den senaste veckan haft anfall dagligen. Hur allvarligt är det?

Svar

Det är ovanligt att drabbas av förmaksflimmer innan 50 års ålder och utan att ha någon hjärtsjukdom, men det förekommer hos 0,4-1 % av befolkningen. Det är vanligt att besvären av förmaksflimmer och andra typer av hjärtklappningar ökar efterhand med tätare och allt längre attacker. Om det är förmaksflimmer Du har är det bättre ju snabbare i detta förlopp som man får behandling, för att förhindra att förmaksflimret blir mer ihållande och till slut kanske ett kroniskt problem. Däremot är det inte farligt att ha attacker av förmaksflimmer när man är frisk och relativt ung, och riskerna för blodpropp är också små. I Ditt fall är det mer troligt att Du besväras av någon annan typ av hjärtklappning, som är vanligare att drabbas av i unga år. Dessa takykardier är inte heller farliga, ger inte någon risk för blodpropp, och kan behandlas rutinmässigt med ablationsbehandling varvid man ofta blir helt botad från besvären. Det första Du behöver göra är att ta kontakt med läkare och få Din hjärtklappning utredd med långtids-EKG för att fånga arytmin och se vilken typ det är. Efter det kan läkaren föreslå lämplig behandling.