Lider av paroxysomalt förmaksflimmer sedan några år tillbaka. Jag fick det när jag var 47 år och varit utsatt för mycket intensiv stress under cirka 1år. Jag led inte av några andra sjukdomar annat än att jag var något överviktig. Min far led av kärlkramp, vilket till slut gav honom en hjärtinfarkt vid 77års ålder. Min mor har vid 90 års ålder endast åldersdiabetes och högt blodtryck. I mitt fall, har man från försäkringshåll hävdat att den är ärftligt betingat och att det är övervikten som orsaken. Medan andra läkare säger att det är stressen som förorsakat mitt flimmer. Vad finns det för vetenskapliga grunder som man kan överföra till mitt fall?

Svar

Man kan idag inte säkert säga vad förmaksflimmer beror på. Högt blodtryck är dock en faktor som kan trigga till förmaksflimmer. Beträffande ärftlighet finns ingen vetenskapligt dokumentation som säger att förmaksflimmer är ärftligt och att övervikt skulle vara orsak finns heller inte idag något som säger att det kan orsaka flimmer. Det finns andra former av hjärtrytmrubbning där man kan se att stress spelar roll men när det gäller förmaksflimmer så är det lika vanligt att man upplever det i vila som vid stress.