I mitt fall handlar det om tre fall av flimmer under fem år. I två av fallen gick det tillbaka självmant, i det tredje efter elkonvertering.

Svar

Risken för plötslig hjärtdöd är inte förhöjd vid förmaksflimmer. Hos personer över 35 års ålder är orsaken till plötslig hjärtdöd vid fysisk ansträngning nästan uteslutande kranskärlssjukdom. För personer under 35 år, är det någon av ett antal, ofta ärftliga, hjärtsjukdomar som är den vanligaste dödsorsaken. Sammantaget har cirka 0,3 procent av unga personer hjärtsjukdomar som innebär en ökad risk för plötslig hjärtdöd vid idrott. Det är alltså mycket ovanliga hjärtsjukdomar.