Svar

Svaret beträffande plötslig hjärtdöd blir ett nej. Risken med att ha förmaksflimmer och vara 80 år eller äldre är den ökade risken för blodproppsbildning. Det är mycket viktigt med läkemedelsbehandling för att minska denna risk.