His ablation utförd 1998 p.g.a. dagliga paroxysmala thackycardi attacker. Har Pacemaker. Nu kroniskt förmaksflimmer-fladder. Står på Waran, Seloken Zoc, Digoxin. Är ”Örebrometoden” något för mej?

Svar

Metoden med ablation, antingen den nu utförs med katetrar från ljumsken eller direkt av en thoraxkirurg via titthålsingrepp (”Örebrometoden”), har genomgående visat bäst resultat när man behandlat personer med attackvis (paroxysmalt) förmaksflimmer. Det saknas undersökningar där man jämfört kirurgisk med kateterburen ablation men sannolikt är inte skillnaderna nämnvärda men det återstår att via forskning ta reda på.