Äter T. Tambocor ret 200mg. Springer ett par tre mil i veckan. Kan någon gång i månaden få en ”flimmerkänning”. Tar då en T.Seloken 50mg. Flimret går då över(händer bara på natten) Mår f ö bra. Lungvensablation för 2 år sedan. Verkar detta en rimlig behandling? Har inget proppförebyggande. Är 50 år.

Svar

Ja, behandlingen verkar rimlig. Ibland görs dock ny ablation när patienten har återfall men detta är en avvägningsfråga och något att diskutera med behandlande läkare.