Har fått diagnosen förmaksflimmer och äter förutom Waran Cardizem och Metopropol. Blir väldigt andfådd – bara av att gå på ett plant golv och fått för mig att betablockerarn Metopropol är orsaken. Kan det vara så och varför äter jag som ständigt har och har haft lågt blodtryck betablockerare?

Svar

Vid förmaksflimmer är det AV-knutan mellan förmak och kammare som bestämmer hur snabb pulsen är. AV-knutan är en ganska dålig ”grindvakt” och har, särskilt vid stress och ansträngning, en tendens att släppa igenom många elektriska impulser till kamrarna vilket gör att pulsen blir hög. De flesta personer med förmaksflimmer behöver därför ta läkemedel som bromsar i AV-knutan vilket såväl Cardizem som Metoprolol gör. Trötthet vid flimmer kan bero på själva flimret, då hjärtats pumpförmåga försämras. Tröttheten kan också bero på att hjärtat går för snabbt eller för långsamt. Cardizem och Metoprolol kan också medföra trötthet då såväl hjärtfrekvensen som kraften i hjärtats sammandragningar minskar. Du bör kontakta din behandlande läkare för att undersöka om din läkemedelsbehandling är adekvat. Kombinationen Metoprolol och Cardizem kan medföra för stark bromsande effekt, speciellt vid höga doser.