Har haft kroniskt flimmer i 4-5 år. Är 76 år. Sökt akut några ggr för extremt hög puls. Har haft hjärtstopp i sömnen som varat 4-5 sek. Har blivit bättre nu och sist var det ca 2 sek. Mediciner: 1 x 10 mg felodipin, 7.5 gr bisprolol, waran. Även cortison för muskelkärlinflammation, nu nere på 3.6 gr/dag. Är trött, andfådd och håglös. Skulle kateterablation vara något för mig?

Svar

Förmaksflimmerablation är inte aktuellt om du har haft permanent förmaksflimmer i flera år. När förmaksflimmer har pågått så länge har förmaksväggen förändrats på olika sätt, vilket gör det mycket svårt att behandla med ablation. Har du mycket besvär med ditt permanenta förmaksflimmer och har testat flera olika läkemedel mot förmaksflimmer finns en möjlighet att göra His-ablation. Detta finns beskrivet på hemsidan.