Är 69 år Har haft förmaksflimmer i 5 år. Har fått sämre kondition sedan ett halvår vid fysisk ansträngning. I vila eller normal promenad blir jag inte anfådd men så fort jag ”tar i” ett par minuter måste jag vila. Har blodtryck 120/80 och tar waran, seloken och digoxin. Har haft mycket god kondition tidigare, c:a 4 min per kilometer i orienteringsterräng.

Svar: Förmaksflimmer och ablation; I första hand är den metoden som bäst för personer med förmaksflimmer, som uppträder i attacker och alltså går över av sig själv. I andra hand kan man också använda metoden till de med flimmer, som kräver någon form av medicinsk insats för att gå över. Hos de som haft ihållande flimmer i flera år är det en metod med begränsad lyckandefrekvens och kan bli aktuell till vissa personer med mycket uttalade symtom och helst avsaknad av andra sjukdomar. Läge för diskussion med behandlande läkare.