Jag har fått en pacemaker inopererad för tre år sedan. Jag har förmaksflimmer och fel på två klaffar. När jag blir sjuk så blir jag väldigt sjuk och får hög feber och i regel också förmaksflimmer. Nu senast över ett dygn i streck. Hur länge skall man vänta att flimret går över av sig självt? Äter Waran, Sotalol o Triatec. För övrigt så är besvären mycket mindre efter att jag fick min pacemaker. Är kvinna 51 år.

Svar

För patienter med hjärtsjukdom är det mycket viktigt att ha bra behandling som skyddar hjärtat vid förmaksflimmer. Behandling med Waran skyddar mot blodproppsbildning, men det behövs även behandling som skyddar mot att hjärtat rusar för fort vid förmaksflimmer. Det finns flera sorter av bromsande läkemedel, som måste provas ut individuellt och med hänsyn till hjärtats kondition. Du har bromsande behandling med Sotalol, som främst ska verka för att förebygga attacker av förmaksflimmer. Läkemedlet är inte lika effektivt som vanlig betablockerare för att bromsa ett förmaksflimmer. Det är svårt att ge specifika tidsgränser för när Du bör söka vård vid förmaksflimmer. Det beror på vilka symtomen är och hur Du mår, men för Ditt hjärta är det inte bra att gå i snabbt förmaksflimmer mer än ett dygn, men mår Du dåligt ska Du åka in akut direkt. Det finns annars risk för att hjärtat drabbas av akut hjärtsvikt på grund av Dina klaffel i kombination med förmaksflimret. Detta gäller för influensavaccination: Socialstyrelsen skriver att alla personer över 65 års ålder och personer under 65 år med kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom bör vaccinera sig mot influensa, och detta bör erbjudas utan kostnad. I Ditt fall kan det krävas en remiss från Vårdcentralen att Du är berättigad gratis vaccination