Jag är 80 år och har en puls på 135/min och hjärtflimmer. Äter idag trombyl 75 mg och Bisoprololsandoz 5 mg och Cozaar 50 mg, Normorix-mite 2,5mg och 25 mg. Känner mig inte bra och undrar om detta är rätt medicinering? Är det farligt att ha så hög puls och hjärtflimmer?

Svar

Att ha en puls på 135/min vid hjärtflimmer eller fladder kan vara skadligt för hjärtat, åtminstone om pulsen hela tiden ligger på denna höga nivå oavsett vila eller ansträngning. Du bör därför snarast kontakta din behandlande läkare, eller på annat sätt komma i kontakt med sjukvården för att bedöma din situation och komma till rätta med den höga pulsen. Mår du dåligt ska du förstås söka akut. Du anger vidare att du medicinerar med Trombyl som blodförtunnande behandling. Ur din övriga medicinlista kan man misstänka att du också medicinerar mot högt blodtryck, varför man istället bör överväga Waranbehandling för bättre skydd mot blodpropp.