Svar

Förmaksflimmer är inte tillräckligt för att sätta in Waran. Ytterligare minst en riskfaktor skall föreligga, t ex högt blodtryck, hjärtvikt, diabetes, ålder över 75 år och tidigare stroke.