Svar

Det finns familjer där förmaksflimmer förekommer hos flera individer utan någon känd orsak eller hjärtsjukdom, och där man misstänker en ärftlig orsak. Det finns ingen kunskap om hur förmaksflimmer ärvs eller hur vanligt detta är. Man har sett att personer som har föräldrar med förmaksflimmer, har ökad risk att själva drabbas.