Jag har konstant flimmer och har fått reda på att jag har ett förhöjt TPK värde (blodplättar) det ligger på 540. Är risken högre med att man utvecklar blodproppar med det värdet då man har flimmer? Jag äter Waran och pk-värdet ligger på cirka 2,0.

Svar

Det är det sannolikt ingen som vet, kombinationen av förhöjda trombocyter (blodplättar) och flimmer är inte studerat i större sammanhang. Det s.k. PK-värdet bör normalt ligga mellan 2,0 och 3,0.