Svar

Du har ett normalt blodtryck och är frisk i hjärtat. Att pulsen ofta är högre än 100 slag/minut är inte sjukligt utan en normal reaktion på stress eller ansträngning. Då brukar också blodtrycket stiga. Har man däremot en ständigt för hög puls över 100/min, kan det tyda på någon störning i hjärtats elektriska styrning, eller en hög belastning av stresshormon eller sköldkörtelhormon i kroppen. Om Du känner en ständig stress i kroppen p.g.a studier och familj, gäller det främst att hitta en balans i tillvaron, och därmed påverka orsaken till stressen.