Svar

Kateterablation är rutinbehandling vid flera olika hjärtrytmrubbningar. Den är dock som all hjärtkateterisering förenad med vissa risker, men allvarliga och livshotande komplikationer är ovanliga. Vissa behandlingar medför högre risk än andra beroende på typ av ingrepp och bakomliggande hjärtsjukdom. Själva inläggningen av katetrarna är i stort sett smärtfri efter lokalbedövning i ljumsken men ibland känns lite stickningar i magen eller i bröstet i samband med att katetrarna passerar. Värmebehandlingen kan vara riktigt smärtsam på vissa punkter i hjärtat och lungvensablation kräver omfattande behandling i vänster förmak. Därför ges alltid individuellt anpassad kombination av lugnande och smärtstillande läkemedel under ingreppet.