Jag är 70+ och har under 2009 fått förmaksflimmer 5 eller 6 gånger. Varje gång har flimret hållit i sig 20 – 30 timmar. Har blivit inlagd och man har varje gång talat om el-schock men innan dess har hjärtat självmant återgått till normal rytm. Går på Bisoprolol och Waran. Då och då får jag så kallade dubbelslag. Ibland var 5:e slag, ibland var 20:e, och allt däremellan. När jag söker på ”dubbelslag” står det överallt att det är vanligt och ofarligt. Nu undrar jag om dubbelslagen är en början till förmaksflimmer? Vanliga människor berörs ej av dubbelslagen men dubbelslag på mig kanske är en signal att riktigt förmaksflimmer är på gång. Är det så?

Svar

Extraslag eller ”dubbelslag” är som regel ofarligt, men det är dessa som startar hjärtklappningar av så kallad ”rundgångs-typ” (re-entry på fackspråk) som t ex förmaksflimmer. Om man har benägenhet för flimmer är det också troligt att risken för flimmer ökar om antalet extraslag är stort. Så din fundering är korrekt.