Jag har läst om medicinen Digoxin BioPhausia som motverkar hjärtsvaghet sam förhöjd hjärtverksamhet. Är inte denna medicin bättre än Bisoprolol. Denna medicin sänker i alla fall inte blodtrycket!? Min mamma har lågt blod tryck. OBS! när hon tog Bisoprolol (2.5 mg) blev hon onormalt trött och sluddrade på talet samt diarré. (efter en tablett bara). Jag har plockat undan medicinen nu!

Svar

Detta är en fråga som måste diskuteras med den behandlande läkaren. Det är omöjligt att utvärdera en behandling efter en enda dos, men om det finns misstankar om svåra biverkningar måste läkaren få veta detta för att kunna föreslå en annan dos eller ett annat läkemedel. Läkemedlet Digoxin används framför allt till äldre med hjärtsvikt och samtidigt förmaksflimmer. Det är inte alls lika effektivt som betablockare (t.ex. Bisoprolol) för att dämpa pulsen vid förmaksflimmer. Dessutom har den mest en pulssänkande effekt i vila och ingen effekt vid fysisk ansträngning. Av dessa anledningar används den inte så mycket längre, då det finns nyare mer effektiva läkemedel. Digoxin har inte så många biverkningar, men kan leda till förgiftningssymtom vid för hög dos.