Jag är 70 år och vältränad fd elitidrottare. Har genomgått två kateterablationer, 2005 och -06. Fri från flimmer men med periodvis mycket täta dubbelslag (3:e-10:e hjärtslag). Vanligast är 2-3ggr/min, oftast under vila och ibland efter löpning. Är detta vanligt efter ablation? Kan något göras? Risker med så täta dubbelslag?

Svar

Vid förmaksflimmerablation isoleras lungvenerna elektriskt från förmaket. Om behandlingsresultatet står sig ska Du vara fri från förmaksflimmer orsakat av snabba extraslag från lungvenerna. Däremot försvinner inte extraslag från andra delar av förmaken eller kamrarna av ablationen. Det är inte ablationsbehandlingen som orsakat Dina extraslag, utan de flesta människor har mer eller mindre extraslag. Dessa är inte farliga, men kan för vissa personer kännas obehagliga. Oftast behandlas inte extraslag, men vissa läkemedel kan dämpa besvären. Däremot görs inte ablationsbehandling för att ta bort extraslag mer än i undantagsfall då man hela tiden har vartannat slag som extraslag och då hjärtat blir påverkat av dessa.