Pulsen känns komma i ojämn takt. Är det normalt?

Svar

Pulsen vid förmaksflimmer är oregelbunden och ligger ofta mellan 70-100 per minut beroende på aktivitetsgrad och stämningsläge, då stress och aktivitet höjer pulsen.