Har fått konstaterat förmaksflimmer i Maj-2011. Genomgick en elkonvertering. Då gick min rytm genast över i rätt rytm. Började
därefter medicinera med waran samt metroprolol 50mg. Jag kan känna nästan varje dag o ibland flera ggr om dagen av mitt förmaksflimmer men endast några minuter men de går alltid över. Känner mej väldigt stressad när detta händer. Är det vanligt att man kan känna av sitt förmaksflimmer så här? Kan också säja att de kan också gå flera veckor o ja känner inte alls av mitt flimmer.
Ja motionerar med vattengymnastik o badar även bastu varje vecka.

Svar: Det är inte ovanligt att man kan känna av sitt förmaksflimmer av och till som du beskriver.
För att säkerställa vilken hjärtrytmrubbning det är som kommer och går kan en längre tids EKG-registrering (ex.bandspelare,TUM-EKG) vara värdefullt. Rekommendationen är att du vänder dig till din behandlande läkare för att diskutera både dina frekventa besvär och din hjärtrytmreglerande läkemedelsbehandling.