Jag är en kvinna, 65 år. Gick i pension i november. Gick till doktorn för ta reda på varför jag får en rusande känsla i kroppen så fort jag lägger mig. Det är som om allt blod far upp i huvudet. Det här har jag haft i något år men tänkt att det berott på stress och jobb och att det skulle gå bort när jag slutade jobba. Men det blev snarare värre, så i maj besökte jag läkarstation. Efter EKG fick jag akutremiss till sjukhuset överilat tyckte jag, men väl därinne fick jag veta att jag hade förmaksflimmer. Seloken 100 mg 1 per dag och waran fick jag, samt en chock eftersom jag tidigare aldrig ätit medicin. Jag fick mer problem med medicinen än flimret. Remiss till elkonvertering, gjorde ultraljud och fick kallelse att komma i veckan för elkonvertering men väl där fick jag veta att det inte gick för mina förmak var mycket förstorade så nu blev det en ny medicin – Triatec 2,5 mg en om dagen. Hur skall jag kollas upp för att se så att inte försämring av förmaken fortsätter? Vad kan jag själv göra för att inte försämra min situation? På röka och dricka finns inget att dra in. När jag läste på bipacksedeln på Triatec står det att man skall öka dosen efter någon vecka, bör jag kontakta läkare för detta? Är det vanligt att förmaken förstoras vid hjärtflimmer? På sjukhuset gick det undan jag hann inte tänka igenom frågor. Men ett förstod jag att medicinering livet ut är vad som gäller.

Svar

Vid förmaksflimmer uppstår förändringar i förmaken, och om detta har pågått länge kan förmaken bli förstorade. Det kan också vara att förmaken blivit förstorade av någon annan anledning, och därmed vara en orsak till att förmaksflimret startar. Detta är tyvärr inget som man kan påverka själv, utan hoppas att det går tillbaka med den läkemedelsbehandling Du har fått. Däremot är det inget hinder i sig att göra elkonvertering vid förstorade förmak, men risken är mycket större att förmaksflimret inte slår om till normal rytm eller kommer tillbaka efter en kort tid. Vad gäller ACE-hämmare som Triatec börjar man med en låg dos för att sedan trappa upp denna successivt. Detta görs för att inte få en för kraftig blodtryckssänkning av läkemedlet. Det är den läkare som ansvarade för Dig på sjukhuset som måste se till att dosen höjs och att det finns en plan för Dig med elkonvertering och vidare behandling för förmakflimmer. Ta kontakt med enheten på sjukhuset där Du vårdades och be att få besked från läkare där hur Du ska göra. Tyvärr går det ibland för snabbt och olika läkare kan ha varit inblandade. Då är det lätt att information missas och att uppföljning hamnar mellan stolar.