Svar

Jag är inte säker på att jag förstår din fråga. Generellt kan sägas att prognosen att framgångsrikt konvertera flimmer och bibehålla sinusrytm är sämre om flimret stått länge (månader-år) och om förmaken är förstorade.