Svar

I princip inte. Eftersom konvertering görs i full narkos vill man inte ha en pågående övre luftvägsinfektion.