Svar

Förmaksflimmer påverkar oftast inte körförmågan och ses inte som någon risk vid bilkörning. Om du är yrkeschaufför görs ofta en individuell bedömning, men har du aldrig svimmat av ditt förmaksflimmer eller blir väldigt påverkad av det, så är det ofarligt.