Jag har haft förmaksflimmer i snart 5 år. Medicineras med emconcor, digoxin och waran. Jag har dessutom fått en pacemaker. Vid senaste pacemakerkontrollen, sade min läkare att jag hade haft flimmer i två dygn och han skulle göra en elkonvertering när jag har haft tre bra PK- värden. Är det någon idé att göra en konvertering när flimret har pågått så länge?

Svar

Låter lite märkligt att göra en konvertering när ett förmaksflimmer pågått under så lång tid. Kan det vara så att man via pacemakers minne kunnat se att flimret i själva verket kommit och gått under det senaste året? Det är sällan möjligt att återställa den normala rytmen på ett bestående sätt efter så lång tid.