Jag hade för ca 6 år sedan två episoder av förmaksflimmer, den ena gick över spontant efter 2 dygn och den andra elkonverterades jag för. Läkarna anser att flimren utlöstes av för låg puls.

Sedan har det varit ganska lugnt bortsett från några dubbelslag ibland.

Nu på senare tid vaknar jag ibland på nätterna av att pulsen slår mycket kort, hårt och väldigt långsamt. Det känns väldigt konstigt. Då sätter jag mig upp och då blir rytmen snart normal igen, dvs pulsen går upp något och trycket av slagen försvinner. Detta händer som regel om jag tränat hårt dagen eller kvällen innan.

Är det någon arytmi detta eller är det inget att bry sig om?

 

Svar:

Då du upplevt obehag av hårda hjärtslag och ”väldigt” långsam puls (så pass att du vaknat av detta) finner jag anledning till att du kontaktar din läkare för dessa besvär. Du skriver att läkarna tidigare ansett att ditt flimmer utlösts av för låg puls. Vissa flimmer kan mycket riktigt uppstå när hjärtats impulsgenerator (sinusknutan) är trött och slö. Man pratar då om sjuk sinusknuta. Om sinusknutan är så trött att den ger upphov till mycket långsam puls, yrsel eller svimning kan man behöva stötta hjärtats arbete med en pacemaker. Du får diskutera dessa saker vidare med din läkare.