Det är snart ett år sedan jag motionerade senast men skulle gärna vilja höja min kondition igen. Jag undrar om det är farligt?

Svar

Det är inte farligt att motionera när man har förmaksflimmer. Dock kan orken vara nedsatt och man blir snabbare trött och andfådd. Det är bara att känna efter hur mycket Du orkar och motionera därefter. För hjärtat är det bara positivt med motion trots att man har förmaksflimmer, hjärtsvikt eller haft hjärtinfarkt.