Jag är inte säker på om det är fråga om förmaksflimmer men ibland händer det att jag känner att hjärtat pumpar med högre puls i några sekunder (nästan så man hör det). Det leder till en mild och kortvarig hostattack. Är det något jag bör kolla upp, verkar det som att det är förmaksflimmer?

Svar

Förmaksflimmer uppkommer inte i sekundkorta attacker, utan brukar vara som kortast i 20-30 sekunder. Det troligaste är att Du har extraslag, som kan komma flera i en serie. Det kan också vara mycket korta attacker av någon annan typ av hjärtklappning. Detta är oftast inget som behöver behandlas, om man inte har stora besvär av det. Om Du har dessa känningar ofta, kan det vara bra att kolla upp hos en läkare. Då gör läkaren en anamnes av besvären, tar ett vanligt EKG, kontrollerar blodtryck och lyssnar på hjärta och lungor. Om läkaren anser att ytterligare utredning behövs, kan det bli aktuellt med vissa blodprover, ultraljud av hjärtat, arbetsprov eller långtidsregistrering av EKG.