Hej, jag är en 21 tjej, som fick en attack av någonting för ca en timme sedan, och började söka runt på symptomen och hamnade här. Känner mig först ansträngd och trött, sedan blir jag yr, illamående, får svimningskänsla och blir svettig över hela kroppen utom händerna och fötterna som blir kalla/kallsvettiga. Allt detta inträffar inom 5-10 minuter. Får sådana attacker 1-3 gånger i veckan och det har varit så i cirka ett år, händer vid olika tillfällen på dygnet och jag behöver inte göra något speciellt.

Svar

Det Du beskriver stämmer med symtom vid hjärtrusning av något slag. Har Du testat att känna på pulsen på halsen eller handleden under dessa attacker? Känns pulsen snabb och svagare än normalt? Om pulsen under dessa attacker är snabb och oregelbunden kan det vara förmaksflimmer. Är pulsen snabb och regelbunden kan det vara någon annan typ av takykardi. För att utreda Dina besvär behöver man ta ett EKG då attacken pågår. Detta kan vara svårt vid korta attacker, då kan man få göra en långtidsregistrering av EKG under en vecka. Jag råder Dig till att söka för besvären på vårdcentralen, så får de remittera Dig vidare så att Du får hjälp med detta.