Min mor är 57 år och har för några dagar sedan förts till akuten för förmaksflimmer. Det är första gången det konstaterats. De senaste två veckor har det varit värre. På akuten fick man inte sinusrytmen återställd. Hon fick antikoagulansbehandling i 5 veckor + betablockerare och diapam. Blir ev sen elkonvertering. Min fråga: är det farligt med flimmeranfall medan hon är under behandling med waran? Bör hon uppsöka akut hjälp när hon får anfallen? Hon är så rädd, orolig och ångesfylld och tror hon skall dö när anfallen kommer. Pulsen är ständigt

Svar

När man läggs in på sjukhus med förmaksflimmer tar läkarna ställning till om det går att elkonvertera direkt eller inte. För att kunna göra det direkt får man inte ha haft förmaksflimmer ihållande mer än 48 timmar. Därefter har forskning visat en ökad risk för blodproppsbildning i hjärtats förmak. Om man inte säker vet när flimmerattacken startade får man oftast istället börja läkemedelsbehandling med Waran som förebyggande mot blodproppsbildning och något bromsande läkemedel för att pulsen inte ska vara för hög. Sedan får man komma för en elkonvertering när PK-värdet, som mäter hur mycket blodet är förtunnat av Waran, har legat inom rätt gränser under 3-4 veckor. Har Du behandling med Waran och PK-värdet ligger stabilt på rätt nivå har Du ett mycket gott skydd mot blodproppsbildning vid förmaksflimmer. Det är då inte farligt att ha förmaksflimmer, så länge pulsen är relativt normal (kan variera mellan 50-100 slag/minut i vila). Om däremot pulsen fortfarande ständigt är hög (över 100 slag/minut) och Du mår dåligt av förmaksflimret, så är troligtvis den bromsande behandlingen inte tillräcklig. Det kan också vara så att Du har flimmerattacker som kommer och går, med normal sinusrytm däremellan, och att hjärtat rusar iväg väldigt fort då Du får förmaksflimmer. Då är inte heller den bromsande behandlingen tillräcklig, och Du kanske behöver höja dosen eller prova ut ett annat läkemedel. Detta får Du diskutera med Din läkare. Du behöver däremot inte söka akutvård när Du har en bra behandling för förmaksflimmer i väntan på elkonvertering, så länge Du inte mår mycket dåligt.