Svar

En episod av förmaksflimmer är inte farlig men kan upplevas som obehaglig. Om man har haft eller har ihållande förmaksflimmer så är det bra att diskutera med behandlande läkare inför planerad resa.