Svar

Seloken och andra betablockerare skrivs vanligen ut som depottabletter, vilka då ska tas en gång per dag. Effekten blir inte jämnare eller större om dosen delas upp på morgon och kväll. Det är också viktigt att svälja tabletten hel så att den långverkande effekten inte förstörs. Den största effekten vid både högt blodtryck och förmaksflimmer behövs oftast på dagen, och därför är det bäst att ta tabletten direkt på morgonen.